در حال بارگذاری ...
 • آگاهی از حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی در جامعه

  آگاهی از حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی در جامعه

  سیدسینا حکیمی[1]، ادریس رضایی­پور[2]

   

   

   

  چکیده

  شهروندی از مهمترین عرصه­های سیاسی-اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون رواج داشته است براساس موقعیت شهروندی، افراد دارای حقوق برابر هستند که این حقوق با مجموعه­ای از تعهدات در قبال دولت و جامعه متوازن می­شود. مفهوم شهروندی به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می­شود که به موجب آن شرایط برخورداری فرد را از حقوق و قدرت فراهم می­کند؛ از طرفی انسان برای توسعه خود و جامعه­اش به آرامش و امنیت در همه زمینه­ها از جمله امنیت اجتماعی نیاز دارد و با توجه به نقش اساسی آموزش و آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی به عنوان یکی از ارکان مهم برقراری نظم و امنیت در جامعه و همچنین گسترش مشارکت شهروندان و محترم شدن حقوق یکدیگر و توسعه اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیقات اسنادی و کتابخانه­ای است و هدف این مقاله بررسی و ارائه تعاریفی از حقوق شهروندی، شهروندی و امنیت اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر آگاهی از حقوق شهروندی در جهت ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه با توجه به نظریات موجود در این زمنیه می­باشد. شهروندی شامل مسئولیت­پذیری، قانون­مدار بودن و هنجارپذیری می­شود مسئله حاضر این است که افراد جامعه تا چه اندازه با حقوق و وظایف شهروندی آگاهند و با توجه به نظریات ارائه شده در این زمینه، آموزش و عواملی مانند تحصیلات و رسانه­ها نیز در بالا بردن آگاهی شهروندان اهمیت دارند و  می­تواند در تقویت امنیت اجتماعی تاثیرگذار باشند.

  کلیدواژه: شهروندی،  حقوق شهروندی، امنیت،

   

  [1] . مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی، sadra_hakim@yahoo.com ، 09104104346

  [2] . دانش­آموخته کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه شهید بهشتی، edris8866@gmail.com، 09127168464


  نظرات کاربران