در حال بارگذاری ...
 • حقوق شهروندی در فرایند کشف جرم مطابق قانون آئین دادرسی کیفری جدید

  حقوق شهروندی در فرایند کشف جرم مطابق قانون آئین دادرسی کیفری جدید

  میر قدرت صفری[1]، اکبر رمزی[2]

  چکیده

  دستیابی به هدف اصلی حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است، بدون شناسایی و کشف جرم با استفاده از روش های نوین علمی ممکن نیست. به موجب بند الف ماده ی 29 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری، تحت نظارت و تعلمات دادستان در کشف جرم،حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم،شناسایی،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به موجب قانون اقدام می کند و چرخ های عدالت کیفری را به حرکت در آورده و مبارزه عملی با جرم و مجرمان را تحقق می بخشد. متهم در یک نگاه کلی کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است. چنین فردی وقتی وارد فرآیند کیفری می شود، انتظار دارد پلیس، حقوق او را مراعات کند. در واقع، آنچه در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مدنظر پلیس است، یافتن حقیقت بوده و لازمه آن این است که دلایل بیگناهی متهم نیز جمع آوری شود. کشف جرایم باید به گونه ای باشد که علاوه بر تأمین منافع جامعه، شهروند بیگناه را در اثبات بیگناهی اش یاری کند.

  کلید واژه ها : پلیس, حقوق شهروندی, کشف جرم, حقوق متهم.

   

   

  [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

  [2] دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی و مدرس دانشگاه


  نظرات کاربران