در حال بارگذاری ...
 • حقوق شهروندی متهم در آیینه فقه و حقوق

  حقوق شهروندی متهم در آیینه فقه و حقوق

  صالح   نوری،[1]حسین   جوادی[2]

   

   

  چکیده

  حقوق شهروندی ودفاعی متهم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، از دادرسی عادلانه غیر قابل تفکیک می باشد و می توان گفت که حقوق شهروندی متهم، با فقه اسلامی مخصوصاً در بخش قضاء و شهادات و هکذا با حقوق موضوعه ایران، علی الخصوص قوانین جزائی عجین و همراه گشته است و توجه ویژه به حقوق شهروندی متهم در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران با توجه به شدت وضوح چیزی نیست که به سادگی انکار شود و یا مورد تعرض قرار گیرد.

  در مقاله پیش رو حقوق شهروندی متهم با مراجعه به کلام و نظرات فقهای معظم و همچنین قوانین موضوعه ایران، مخصوصاً قانون آ.د.ک مصوب سال1392 در سه بخش: قبل از محاکمه، حین محاکمه و پس از محاکمه، تبیین شده و در راستای این تبیین به حقوقی از قبیل: اصل برائت، حق سکوت، حق برخورداری از وکیل، حق دسترسی فوری به مقام قضائی، حق مساوات، حق تفهیم اتهام، حق منع شکنجه، حق تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی، اشاره گردیده است.

   

   

  کلید واژه: فقه ، حقوق، حقوق شهروندی، متهم.

   

   

   

   

  [1] - دانشجوی دکتری فقه و حقوق، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، ایمیل:noory.saleh@yahoo.com  ، 09143894228

   

  [2] - دانشجوی دکتری فقه و حقوق، مدرس دانشگاه، ایمیل: jahossein110@yahoo.com ،09189107601


  نظرات کاربران