در حال بارگذاری ...
 • حقوق شهروندی اهل کتاب

  حقوق شهروندی اهل کتاب

  صالح نوری[1]  سمیه بخشی قولنجی[2]

   

   

  چکیده

  امنیت ملی، اقتدار و یکپارچگی، امروزه از مفاهیم غیر قابل اغماض در سیاست همه دولتها به شمار می روند. فقه اسلامی که سده های متمادی یگانه مرجع سامان­بخشی به زندگی مردم در مناطق وسیعی از جهان بوده است و در زمانی که در ممالک غربی، خبری از قانون و حقوق مدون نبود؛ عرضه کننده یک نظام جامع و متکامل حقوقی بود؛ اینک برای اداره جوامع اسلامی باید خود را با نیازهای روزآمد و اقتضائات عصری، منطبق کند. یکی از مفاهیمی که باید نگاه تازه­ای به آن انداخت؛ مقوله «شهروندی اقلیت­های دینی» است که امروزه افزون بر آنکه به یک چالش اساسی در حوزه مسائل حقوق بشر اسلامی در آمده؛ خطرات بالفعل و بالقوه­ای را نیز متوجه کیان و یکپارچگی نظام اسلامی کرده است. شهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره­مند می­باشد. در این جستار تلاش می شود با نگاهی نو به حقوق شهروندی اهل کتاب، نظریه تازه ای در باب شهروندی و حقوق آنان، ارائه گردد.

   

  کلمات کلیدی: حقوق، شهروند، حق شهروندی، اهل، اهل کتاب

   

   

  [1] . دانشجوی دکترای فقه و حقوق اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه، 09143894228، noory.saleh@yahoo.com

  [2] .کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی، مدرس دانشگاه پیام نور ارومیه. 09148225676، Sbakhshi35@yahoo.com


  نظرات کاربران