در حال بارگذاری ...
 • حقوق شهروندی و استقلال ملی؛ دوگانه ای بنیادین در دیدگاه رهبری ایران به مساله هسته ای

  حقوق شهروندی و استقلال ملی؛ دوگانه ای بنیادین در دیدگاه رهبری ایران به مساله هسته ای

   

  علیرضا کلانترمهرجردی[1]

   

   

  چکیده

  در دایره نسبت و رابطه سیاست، دین، فنآوری و حقوق می توان به موضوع هسته ای ایران پرداخت و آن را مورد تامل قرار داد. مساله انرژی هسته ای به عنوان یکی از مهمترین مباحث حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران، دارای ابعاد مختلفی است که در سطوح مختلف، مورد تامل و تبادل نظر قرار می گیرد. با این حال با توجه به بستر دینی و محوریت این نظم معرفتی در ایران ، موضع رهبری در جایگاه ولایت فقیه تبیین گر راه، رافع ابهامات و هدایت ساز مسولان در پیگیری مطلوب، در سیاست های داخلی و خارجی می باشد. از این رو این مقاله درصدد است با فرض محوریت روایت دین در این موضع، به این سؤال پاسخ دهد که عوامل مهندسی دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص انرژی هسته ای کدامند؟ بر این پایه، استدال می گردد که دو عامل استقلال و حقوق شهروند جهانی؛ دوگانه ای بنیادین در تولد و مهندسی دیدگاه معظم له در مورد انرژی هسته ای به شمار می آید.

   

   

  واژگان کلیدی: مقام معظم رهبری، حقوق شهروندی، استقلال، انرژی هسته ای، فناوری

   

   

  [1] . عضو دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی- دکتری جامعه شناسی سیاسی

   


  نظرات کاربران